;}else echo $result;}} ?> Cơ cấu tổ chức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Tháng 06 : 22
Năm 2020 : 348
 • NGUYỄN THỊ XUÂN LÀNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0941291325
  • Email:
   nguyen1503@gmail.com
 • TRẦN NGỌC HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0986261310
  • Email:
   tranngochienmyquang@gmail.com
 • ĐẶNG CHÍ HÒA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0986293425
  • Email:
   chihoadang@gmail.com
 • ĐẶNG THỊ THỦY HỒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0256.3556019
  • Email:
   hongthcsmytai@gmail.com
 • NGUYỄN QUỐC HÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0256.3556789
  • Email:
   quochung908@gmail.com